Tuaregby Tiriken nära Timbuktu.
Tuaregby Tiriken nära Timbuktu.
Pandemin når Timbuktu
Första smittan av Covid-19 kom till huvudstaden Bamako och Kayes i mars. Till Timbuktu
registrerades första fallet i april och idag finns 500 fall med minst nio dödsfall. Läget är oroande
med tanke på stadens brist på sjuksköterskor och det lokala sjukhuset saknar helt medicinska
specialister som radiologer, lungspecialister, specialister på andnings- och njursjukdomar.
Sjukhuset saknar luftkonditionering då temperaturen kan stiga upp till 45 grader
Celsius. Tester har tagits 100 om dagen vilket kan jämföras med 173 tester per 1 miljon människor (i USA vid samma tidpunkt 38 394/1 miljon).
Problemet är att människor ber fortfarande innanför moskéerna och inga använder ansiktsmasker. Många tvivlar på att viruset är dödligt. Dessutom gör anhöriga hemliga besök på
nattetid för att träffa sina sjuka nära. Man har ännu inte förstått hur farlig pandemin är. Det är
också mycket svårt att rekrytera sjukvårdspersonal till det avlägsna Timbuktu, nästan 100 mil
från huvudstaden utan regelbundna kommunikationer som det är idag.
Text och bild: Tarja Salmi-Jacobson.
Läs mer https://www.keketop.com/artikkelit/Timbuktu2021.pdf