Labi-Hauz, Bukharas träffpunkt, nu som för ett tusental år tillbaka.
Labi-Hauz, Bukharas träffpunkt, nu som för ett tusental år tillbaka. Läs mer
Den vida legendariska handelsvägen på land, Sidenvägen, sträckte sig från Nanking till
Konstantinopel med otaliga förgreningar, så vem vet hur lång den sammanlagda sträckan var,
men det lär ha tagit ett par år med kamelkaravaner att färdas från öst till väst. Många av
vägarna korsades i Bukhara. Det var inte bara begärliga handelsvaror så som kryddor, rökelse,
sidentyger, jade, föremål av ädelmetaller och vanligen också slavar som transporterades, utan
vägen utgjorde också en möjlighet till utbyte av kulturer, filosofier, idéer, religioner, vetenskap,
teknik och uppfinningar. Den bidrog till spridning av nyheter och möjliggjorde emigration.
Läs mer http://www.keketop.com/artikkelit/BukharaJudar