Synagogan i Wolleka avEtiopiens vanligaste byggnadsstil somheter ”tukul”. En tukul-hydda byggstillbostad, menockså till kyrka,moské eller synagoga.
Etiopien hör till ett av världens äldsta länder, och är även det mänskliga släktets första vagga och urhem. I sex miljoner år har människosläktet levt i detta område räknad från tidiga tvåbenta hominider. Den moderna kulturskapande människan, homo sapiens, härstammar från en och samma ”Eva” just härifrån och spred sig framgångsrikt till alla världens hörn. Vi är således alla kusiner med varandra med bara två-tretusen generationer mellan oss!
Drottningen av Saba
Det finns gott om omtvistade och spännande muntliga och nedtecknade traditioner om
Etiopiens tidiga historia; den ena märkligheten är väl så god som en annan och ger styrka i ett folks identitetssökande.
En gammal myt kan berätta att den etiopiska nationens tidiga födelse började som en
hjältesaga. En drake plågade Tigreyfolket i landets norra delar. För att bli av med landsplågan vände sig folket till den starkaste mannen bland dem och utlovade honom att bli deras kung om han lyckades döda draken, vilket han gjorde. Efter en tid blev kungen far till ett flickebarn som fick namnet Makeda. Hon efterträdde sin far och blev landets drottning – drottningen av Saba. Läs mer > >
http://www.keketop.com/artikkelit/etiopiensjudar2019.pdf