Al Dahariz North, nära Salalah i södra Oman.
Al Dahariz North, nära Salalah i södra Oman.
Oman är inte känd som ett gängse turistland även om man kunnat turista i landet sedan tre
decennier. Under vinterhalvåret kan man åka på charterresor från Sverige till Oman. Fast
jag inte besökt landet tidigare förstår jag att inte mycket har hänt denna tid för att öka
landets turism. Men det är också Omans policy att låta turismen växa i en mindre skala så
att det inte ska påverka negativt på landets egen kultur. Oman är inte ett hålligång land.
Vill man ha sol, värme och behagligt glest överallt, såväl i landets andra storstad
Salaleh som på stränderna, ger Oman detta med råge. Och är det inte det man saknar
ibland: att slippa konkurrerande intryck, att slippa trängsel både i ens fysiska miljö och
mentalt inombords?
Jobs grav finns i flera länder, en av dem är Sultanatet Oman. Läs mer https://www.keketop.com/artikkelit/JobsGravOman19.pdf