Buddhas (557–477 f.v.t) närmaste lärjunge Ananda sa till sin mästare: ”Ena hälften av ett heligt liv består av vänskap, samhörighet och gemenskap med Det Sköna.” – ”Säg inte så, Ananda”, svarade Buddha, ”det Sköna utgör hela det heliga livet. En munk som känner vänskap, släktskap och gemenskap med Skönheten kan förväntas följa Den Ädla Åttafaldiga Vägen och förstå att använda den rätt.”
Sentenser ur Dhammapada (”godhetens ord): Läs mer
https://www.keketop.com/artikkelit/DenUpplyste2019.pdf