Symbol för jainismens kosmos med tre stadier (lokas)
Symbol för jainismens kosmos med tre stadier (lokas)
Jainismen (eller Jaina dharma) är en ganska okänd religion i väst. Det beror kanske på att den aldrig spreds utanför Indien såsom buddhismen som spreds i större delar av Asien. Jainismen har sina rötter i Indusdalens brahmanism som anses vara världens äldsta religion med dess indoariska skriftsamling, Vedaböckerna, hinduismens heliga urkund från 1500-talet före vår tideräkning. Men för omkring tusen år senare frigjorde sig jainismen från brahmanismen och tog helt avstånd från det rådande stränga och korrupta kastsystemet, som ännu idag råder i Indien trots att det 1950 officiellt avskrevs från den indiska grundlagen.
Jainismens grundare Shri Mahavira (stor hjälte) bar hederstiteln jina (andlig segrare) för att han vann segern över jagets illusioner. Han uppnådde den högsta kunskapen och det högsta medvetandet om livet och dess mening. Mahavira föddes i en kunglig familj i Bihar, nordöstra Indien, och tillhörde krigarkasten. Samma område där buddhismen växte fram. Vid 30-årsåldern gav sig Mahavira ut för att hitta andlig frälsning. Han avsade sig sin börd och vandrade naken för att inte äga något, inte ens kläder, och underkastade sig hård askes, fasta och meditation under ett kringvandrande liv i tolv år varefter han nådde den högsta upplysningen moksha. Han blev en kevalin, en ”avslutad själ”. Han drog till sig tusentals anhängare som han undervisade i sin befrielsefilosofi till sin död vid 72-årsåldern.
Mahavira såg sig själv som den siste i raden av 24 legendariska tirthankaras (vägröjare och helgon). De hade segrat över alla världsliga begär och ägnade sig åt att undervisa om den andliga vägen från okunskap till att bli en allvetande själ genom att fullständigt avverka den karmaskuld som binder själen till återfödelsens hjul. Mahavira och hans föregångare Shri Parsvanatha (800-talet f.v.t.) erkänns som historiska personer, de tidigare tirthankaras anses snarare vara mytiska personer. Jainismen är i själva verket en mycket äldre religion än vad officiellt anges. Mahavira var samtida med Buddha och deras möte har också antecknats i buddhistiska skrifter.
 
Shri Mahavira (som barn hette han Vardhamana). Ett diamantformat emblem ”srivatsa” på helgonets bröst symboliserar den ultimata kunskapen.
Shri Mahavira (som barn hette han Vardhamana). Ett diamantformat emblem ”srivatsa” på helgonets bröst symboliserar den ultimata kunskapen.
 Jainismen, läs mer https://www.keketop.com/artikkelit/jainismen.pdf