Upptäcktsresande Heinrich Barths skiss från 1857. (Litografi: Johann Martin Bernatz.)
Upptäcktsresande Heinrich Barths skiss från 1857. (Litografi: Johann Martin Bernatz.)
Legendarisk och omhuldad av myter var Timbuktu en gång ett centrum för den transsahariska
handeln där guld byttes i motsvarande vikt mot salt, och staden inhyste tusentals studenter på
sitt berömda universitet i Sankoremoskén som uppnådde höjden av sin berömmelse kring
1500-talet. När Marocko invaderade Mali i slutet av samma århundrade föll Timbuktu i
glömska under flera hundra år.
Av flera skäl är dagens Timbuktu inte längre världens ände. År 1988 upptogs staden i
UNESCO:s världsarvslista och 2007 valdes staden som en av 21 finalister till världens nya sju
underverk. Sedan 2001 började man anordna årliga musikfestivaler i närheten av Timbuktu
vilket gjorde Timbuktu till ett nytt vallfartsmål, nu för alla musikintresserade som älskar västafrikansk musik och speciellt tuaregernas ökenblues.
Timbuktu är inte längre platsen för världens ände, uppdaterad 2021.
Text och bild: Tarja Salmi-Jacobson https://www.keketop.com/artikkelit/Timbuktu2021.pdf