Gungan selkinchek bakom jurtan.
Gungan selkinchek bakom jurtan.
Familj och familjegemenskap utgör grunden för kirgizsamhället. Äktenskapet är en självklar övergång från föräldrahemmet till ett eget liv. Det är nog helt otänkbart med singeljurtor i
nomadsamhällen. Det förväntas av ungdomar att gifta sig i tjugoårsåldern och få barn tidigt. Förr var arrangerade äktenskap den vanligaste formen för att stärka familjeband. Ofta knöts
släktband mellan medlemmar från olika stammar för att underlätta nödvändigt samarbete. I vinterbostäder på landsorten är det fortfarande inte ovanligt att en familj kan bestå av tre
generationer.
Kirgizers traditionella hem, jurtan, är och förblir en stark symbol för en kirgiz nationella identitet. Därför vill många stadsbor resa upp en jurta för att fira bröllop eller hålla begravningsceremonier i den.
Vid ett traditionellt bröllop måste bruden ha med sig hemgift till parets nya hem. Den består av handgjorda kläder, färggranna filtar, kuddar, bohag, en handknuten matta och smycken. Inte så olikt med våra brudkistor förr. Brudgummen förväntas betala ett brudpris till brudens familj i form av kontanter och boskap. Brudens mostrar gör i ordning flickan inför bröllopet. Bruden har fyrtio flätor (kirk chah) som löses upp och håret flätas om till två flätor.
Mostrarna sjunger särskilda bröllopssånger medan de gör henne fin vilket får ta tid. Både bruden och brudgummen bär vita traditionsenliga bröllopskläder och när de är klara går de till gården och gungar i selkinchek (trägunga för två) medan alla sjunger för dem.
Ett traditionellt påkostat bröllop firas i tre dagar med olika arrangemang. På den tredje och sista dagen sker själva överlämnandet av bruden. Bruden med sin familj ska resa till brudgummens familj. Det är alltid mycket känslosamt för en ung kvinna att för första gången lämna sitt hem. Hon kanske ska flytta långt bort och därför inte ska kunna se sina kära familjemedlemmar på länge. Bruden välkomnas till den nya familjen och båda släkterna utbyter gåvor och därefter kan festen börja med sång, spel och välsignelser. Man dricker kumys (jäst häst- eller komjölk) och vid ett påkostat bröllop serveras nyslaktat berett rått hästkött stoppat till korv. Vanligast är fårköttsgryta och grillat lamm. Lammet har slaktats utan att spilla dess blod som togs till vara. Huvudet serveras till hedersgästerna som skär ut delar av läckerheterna: ögon och öron. Delarna anses ha läkande effekt för syn och hörsel. Vodkasnapsar hör till alla fester.
På kvällen bäddas äktenskapssängen med brudens hemgift och två kvinnliga släktingar till brudgummen försäkrar efteråt att bruden varit oskuld.
Om brudgummen är familjens yngsta son kommer paret att stanna hos brudgummens föräldrar och det blir då brudens uppgift att ta över hushållsarbetet från sin svärmor. När föräldrarna dör ärver den yngsta sonen allt eftersom han tagit hand om föräldrarna, men han förväntas ändå att dela med sig om de andra bröderna är fattiga. Däremot ärver inte döttrarna eftersom de blir ingifta medlemmar i den nya familjen.
Lagen däremot anger att båda könen ärver lika, men den följs inte. Är vigseln förrättat enbart inom ett religiöst samfund utan att ha registrerats hos myndigheten kan man inte åberopa lagen om någon familjerättslig tvist skulle uppstå.
Månggifte är tillåtet för muslimer, men det är inte tillåtet i lagen – däremot är det inte ovanligt att en man håller sig med en älskarinna som han kallar för sin andra fru.
Det okända Kirgizistan. Läs mer > > https://www.keketop.com/artikkelit/okanda-kirgizistan.pdf