I Myanmar finns bara en synagoga, den ligger i Yangon (Rangoon). Den finns markerad på citykartan. Synagogan omnämns också i resehandboken Lonely Planet som en sevärdhet och har av TripAdvisor rankats till ett tredje besöksmål ”Things to do” i Yangon. Det är inte svårt att hitta dit men jag måste fråga mig fram ändå, gatunamnsskyltar med latinska bokstäver finns uppsatta på alldeles för få gathörn. Året är 2012.
26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd. Text: ”Ett träd kan vara ensamt i området, en man ensam i världen, men en jude kommer aldrig att vara ensam på sina helgdagar.”
26th Street, hörnet till Mahabandoola Rd. Text: ”Ett träd kan vara ensamt i området, en man ensam i världen, men en jude kommer aldrig att vara ensam på sina helgdagar.”
Jag sätter mig i middagshettan på en liten trappa invid en affär och frågade ägaren efter synagogan. Jag får veta att jag redan sitter framför synagogan, egentligen på dess gavelsida, jag måste bara lyfta blicken högre upp ovanför de täta affärerna som även tar plats från den smala trottoaren – där! Han var muslim som de flesta i den här stadsdelen och kunde berätta att judar och muslimer, och andra samfund har vänskapliga och goda relationer till varandra. Det fick jag också strax bekräftat när jag välkomnades av synagogans portvakt som var muslim.
Inne i den vackra och klassiska, sefardiska synagogan, hälsades jag vänligt välkommen av Moses Samuels. Han är synagogans föreståndare. Han håller synagogan öppen för besökare varje dag. Just nu finns där en turistgrupp från Israel och deras ledare berättar om det judiska samfundets märkliga öden i Burma och i Sydostasien.

Musmeah Yeshua synagogan.
Läs mer https://www.keketop.com/artikkelit/musmeahyeshuasyn2021.pdf

 

Plötsligt hör jag ovanliga ljud utifrån och jag rusar fram till mitt hotellfönster som vetter mot Sagaings huvudgata i Myanmar. Jag greppar tag i min kamera och springer ut för att komma ikapp ett färgsprakande festtåg och undrar varför vår burmesiske reseledare inte tipsat oss om denna enorma begivenhet. Jag hinner inte ens ställa in min kamera och måste bara lita på automatiken.
Det verkar som om festtåget var kilometerlångt. En högtidlig procession med oxvagnar och bärstolar med utklädda och sminkade små pojkar stolt sittande under små gyllene paraplyer. Dessa barn är dekorerade till prinsar högt ovanför oss andras huvudhöjd, åtföljda av kvinnor med matchande färger och män i svart-vitt, anhöriga och släktingar till pojkarna.
Thidagu World Buddhist University, Sagaing.
Thidagu World Buddhist University, Sagaing.
Det är riktigt, de är prinsar föreställande Siddharta Gautamas son Rahula. Och själva processionen symboliserar prinsen Siddharta Gautamas avresa från sitt kungliga palats där han levde i lyx fram till 29-års ålder. Han lämnade fru och barn för att uppnå Buddhaupplysningen.
Efter att ha uppnått detta högsta medvetandetillstånd blev han alla buddhisters vördade förebild och ikon sedan 2500 år tillbaka för att han funnit sanningen om livets kretslopp och livets yttersta mål att frigöra sig från livets bojor – som består av lidande.
 Shinpyu ceremoni, läs mer https://www.keketop.com/artikkelit/denupplysteburma2021.pdf

 

Det är förmiddag och jag står i en stor folkhop som ska förställa en kö. Färjan från Assuan till Wadi Halfa i Sudan ska avgå om cirka sex–sju timmar. Resenärerna är anmodade att infinna sig i hamnen redan klockan 9 även om färjan avgår först klockan 15 eller senare. En reslig man lägger sin väska framför mina fötter för att sedan ställa sig intill sin väska före mig. Jag ryter högt till och pekar med mitt finger att ta bort sin väska. Han retirerar. Det är många som för-söker tränga sig före andra, det gäller att ombord på färjan lägga beslag på en bra plats för det kommande dygnet. Det finns bara ett begränsat antal tvåbäddshytter. Resten av passagerarna sover bäst var de kan, på eller under bänkar, på golven var det finns en ledig yta eller ute på översta däcket.
Allt ”bagage” bärs till färjan genom pråmen.
Allt ”bagage” bärs till färjan genom pråmen.
Att det nu finns så mycket passagerare till färjan sägs bero på nyligen höjda flygpriser. Färjan tar 500 passagerare. Frågan är om vi är fler och om det finns räddningsutrustning för alla.
Till Wadi Halfa i Sudan, Läs mer artikkelit/wadihalfa2021.pdf
https://www.keketop.com/artikkelit/wadihalfa2021.pdf

 

Baháirörelsen föddes i Shiraz 1844 när en ung man vid namn Sayyed Mirza Ali Muhammad proklamerade att han var ”Den utlovade” (Mehdi) som messianska shiamuslimer länge väntat på.
Bahá’ier i kedjor 1896. Till vänster far och son som båda avrättades.
Bahá’ier i kedjor 1896. Till vänster far och son som båda avrättades.
Under 1800-talet fanns flera religiösa strömningar som predikade om messias snara ankomst; många nystartade kristna väckelserörelser både i USA och i Europa hade räknat ut att Jesu återkomst skulle ske i mitten av 1800-talet. Samtidigt väntade shiamuslimer på deras tolfte imams återkomst, Qa’im (betyder Den som reser sig [i Guds sak].) Ali-Muhammads titel ”Sayyed” anger hans härstamning från profeten Muhammeds släktled, som också Qa’im skulle härstamma från. Han antog namnet Báb som betyder port.
Artikeln ingår i utgåvan ”Blickar mot världen – och inåt” (2019) samt i e-boksformat Del I
Mellanöstern (2020) av Tarja Salmi-Jacobson.
Läs mer https://www.keketop.com/artikkelit/bahaieriran2021.pdf
Mellanöstern har utgjort en viktig landbrygga mellan tre kontinenter med livlig handel
österifrån. Dyrbara varor som kryddor och aromatiska örter, rökelse och myrra fraktades i stora kamelkaravaner från hamnstaden Aila (dagens Akaba vid Röda havet) norrut till Döda havet och passerade den klippiga handelsstationen Petra, mitt ute i den jordanska öknen. Som handelscentrum blev Petra en framgångsrik och enastående praktfull huvudstad för nabatéernas kungarike under flera hundra år. Läs mer
http://www.keketop.com/artikkelit/Petra2019.pdf
De förkolnade papyrusarna som hittades i ruinstaden Petra i Jordanien öppnades av en arbetsgrupp vid Helsingfors universitet under ledning av professor Jaakko Frösén.
https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/sprak-kultur/de-beromda-papyrusarna-fran-petra-antligen-atkomliga-for-forskare
Buddhas (557–477 f.v.t) närmaste lärjunge Ananda sa till sin mästare: ”Ena hälften av ett heligt liv består av vänskap, samhörighet och gemenskap med Det Sköna.” – ”Säg inte så, Ananda”, svarade Buddha, ”det Sköna utgör hela det heliga livet. En munk som känner vänskap, släktskap och gemenskap med Skönheten kan förväntas följa Den Ädla Åttafaldiga Vägen och förstå att använda den rätt.”
Sentenser ur Dhammapada (”godhetens ord): Läs mer
https://www.keketop.com/artikkelit/DenUpplyste2019.pdf
Genesis’ skapelseberättelser och det första Exodus
Genesis’ skapelseberättelser och det första Exodus
Om någon skulle ställa mig den osannolika frågan vem var Adams första kvinna skulle jag idag ha svarat Lilit. Men alla vet att det var Eva och så skulle jag också ha svarat för alldeles nyligen. Ny kunskap råkar man snappa upp, och mer kan man ta reda på. Man kunde med rätta fråga sig: vem skulle bry sig om dessa gamla myter och sagor? Inte jag heller om det just inte var att över halva världens befolkning har vuxit upp och format sina uppfattningar efter Gamla Testamentets världsbild och rättsmedvetande. Lilitmyten kan ge inspiration till vidare tankar i försök att förstå människans ursprung. Särskilt den jungianska psykologin har hämtat nya arketypiska symboler från Lilits och Evas liv och öde. Även feminister vidgar sina analyser om patriarkatets på- och inverkan på våra liv och tänkandet genom att studera ”kvinnan” som ansvarig till mänsklighetens eviga straff och våda. Det är som om Lilit skulle framträda i ett helt nytt ljus efter tusentals års mörker. Läs mer
Läs mer https://www.keketop.com/artikkelit/LilitGenExod2019.pdf
Beredning av kaffe i en enkel restaurang i Gondar, norra Etiopien.
Beredning av kaffe i en enkel restaurang i Gondar, norra Etiopien.
Det berättas att en etiopisk vallpojke på 800–900-talet skulle ha upptäckt att när hans getter åt kaffebuskens bär och blad blev de alltid pigga samma kväll. Kaldi, som pojken hette, tog bär från kaffeträdet till munkarna i närmaste klostret. Där hade munkarna smakat på de illröda bären men genast kastat dessa bitterbeska ”djävulsbär” i eldstaden. Strax spred sig en behagfull doft i salen som gjorde dem nyfikna. Munkarna som var erfarna växt- och örtblandare kom snart på att krossa, rosttorka och mala dessa bärs bittra kärnor till en röra som de spädde ut med hett vatten, och med ens hade en ny dryck fötts som munkarna började använda för att hålla sig vakna under sena mässor.
Araber hade tidiga kontakter med det kristna Abessinien (Etiopien) sedan profeten Muhammeds familj med följe åren 615–628 hade fått fristad där från förföljelser på grund av Muhammeds nystartade religion i Arabien. Under flera hundra års kontakten med etiopierna fick arabiska sufier kännedom om kaffebönan (egentligen bär). På 1300-talet tog arabiska handelsmän kaffeplantan till Jemen. Etiopiernas ord för kaffe är buna som araberna döpte till qahwa1. Qahwa är en förkortning av qahwat al-bun som betyder ”vinet i bönan”. Läs mer
https://www.keketop.com/artikkelit/Kaffe2019.pdf