Buddhan (557–477 e.Kr) lähin opetuslapsi Ananda sanoi mestarilleen: ”Puolet jaloa elämää on: ystävyys, yhteenkuuluvaisuus ja yhdessäoloa kauneuden kanssa.” – ”Älä sano niin, Ananda”, vastasi Buddha, ”kauneus käsittää koko jalon elämän. Munkin joka kokee ystävyyttä, sukulaisuutta ja yhteenkuuluvaisuutta kauneuden välityksellä voi odottaa seuraavan jaloa kahdeksanosaista polkua ja hän ymmärtää käyttää sitä oikein.”
Buddha opetti 45 vuoden ajan kuinka pysyä Kahdeksanosaisella Polulla saavuttaakseen
pysyvän vapautumisen kärsimyksestä johonka kaikki ihmiset ovat sidotut himon, jatkuvuuden ja pysyvyyden janon sekä ahneuden ja vihan sitein. Vain oivaltaessaan ettei meillä ole ikuista muuttumatonta itseä vaan se on saman muuttuvaisuuden lain alainen mitä kaikki olemassaoleva on, vapauttaa ihminen itsensä kärsimyksen kiertokulusta ja katkaisee jälleensyntymisen ketjun sammuttaen aistie illuusion, eli kärsimyksen juuret, syyn ja seurauksen. Lue lisää
http://www.keketop.com/artikkelit/ValaistuneenKauneutta.pdf