Zarathustra inför en religion om en universell Gud med dualistisk världsbild
Zoroastrismen är världens äldsta monoteistiska religion. Den fastslår att världen är kosmiskt dualistisk. Dess heliga skrift Avesta, som bland annat består av sjutton uråldriga sånger på vers (gatha), förklarar världens tillblivelse hur ett tvillingpar, Mazda och Ahriman, föds ur den eviga tiden, ur en pre-existerande tid. Mazda är den goda kraften och Ahriman den onda. De för en kamp i världen som vi fortfarande är involverade i.
Zoroastrisk symbol Farvahar på eldtemplet Yazd Atash Behram föreställer bevingad skyddsande. Templet byggdes 1934. (Farvahar har likheter med assyriernas symbol av deras himmelsgud och egyptiernas bevingade sfär.)
Zoroastrisk symbol Farvahar på eldtemplet Yazd Atash Behram föreställer bevingad skyddsande. Templet byggdes 1934. (Farvahar har likheter med assyriernas symbol av deras himmelsgud och egyptiernas bevingade sfär.)
 Enligt Gamla testamentet kom det onda till världen i form av en listig orm som ljög för den oskuldsfulla Eva som Gud en kort tid innan hade skapat. Hon trodde på lögnen, den hade hon ju aldrig tidigare mött och allra minst fått veta hur man ska tackla en sådan. När Gud hade skapat färdigt jorden med dess invånare och satt det första människoparet att leva i paradiset, stiftade han den första lagen, ett lydnadskrav med varning: ”Ni skall icke röra eller äta frukt av Kunskapens träd, annars kommer ni att dö.” Men så skedde det ändå genom lögnens medverkan, att Eva åt av kunskapens frukt och gav den också till mannen Adam att äta. Ty ”Ingalunda skall ni dö”, hade ormen sagt, som visste att Eva inte kunde veta vad lögn är. Och sedan dess har världen haft två krafter som kämpar mot varandra, det goda mot det onda (lydnad kontra olydnad mot Guds vilja) som ikläder sig olika skepnader, det vill säga lögner. En ödesdiger bedragare hade nu visat sig bland Guds skapelser, hade slingrat sig in i den bästa av världar, Edens lustgård.
Läs mer https://www.keketop.com/artikkelit/zoroastrismiran2021.pdf